Taxatie nodig? Snel, deskundig en gedegen bij De Vreij Makelaardij

Allereerst, wat is taxeren eigenlijk?

Taxeren is vanouds één van de kernactiviteiten van onze makelaardij. Een taxatie kan voor uiteenlopende doeleinden nodig zijn, bijvoorbeeld bij de aankoop van vastgoed. Zonder taxatie is er immers geen juiste prijsstelling. Vaak is het de verzekeraar of de financierder/ bank die een taxatierapport vraagt in verband met uw hypotheek.

Ook de overheid heeft geregeld taxaties nodig. Bijvoorbeeld in het kader van de onroerende zaakbelasting of de inkomsten- en vermogensbelasting. Daarnaast zijn taxaties gewenst bij echtscheiding, boedelscheidingen en nalatenschappen. De Vreij Makelaardij heeft ook op dit specialistische gebied ruime ervaring.

Wat kunt u van onze taxateur verwachten?

U zoekt een taxateur met ruime ervaring in het waarderen van woningen. Een taxateur die u kunt vertrouwen, die snel voor u aan de slag gaat en die een taxatierapport produceert waarin alle aspecten van de waarde zijn meegenomen. Een gedegen stuk, waar u en de financiële instanties van uit kunnen gaan. Zonder vraagtekens maar mét onderbouwing door feiten en cijfers.

Onze taxateurs zijn gecertificeerd en worden regelmatig getoetst op hun kennis, we houden deze kennis bij door middel van permanente educatie. De taxateurs van De Vreij Makelaardij zijn ingeschreven bij de Stichting Certificering Voor Makelaars en Taxateurs (SCVM) en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Bovendien zijn we aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), een onafhankelijk en landelijk taxatie-instituut. Zo bent u verzekerd van een vakkundig taxatierapport dat door iedere instantie wordt geaccepteerd.

Uw taxatierapport: vervaardigd volgens een gedegen stappenplan!

We voeren uw taxatie volgens een vast stappenplan uit, zodat het resultaat een gedegen en vakkundig opgesteld rapport is. De volgende punten worden hier uitvoerig in opgenomen:

 • beoordelen locatie en de omgeving van het object
 • staat van het onderhoud
 • inhoud en oppervlakte
 • functionaliteit van de indeling
 • constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen
 • mate van isolatie en energiezuinige maatregelen
 • verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)
 • prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen of bedrijfsmatig vastgoed
 • toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld bestemmingsplan ter plaatse
 • gegevens van het kadaster
 • onderzoek naar de bodemgesteldheid
 • inzage in het bewijs van eigendom/ akte van levering

Dit resulteert in een compleet rapport met fotoreportage. Deze ontvangt u digitaal en als hard copy.

Online taxatieformulier

Wilt u een taxatieopdracht verstrekken of een offerte ontvangen, vul dan hier het online taxatieformulier in, of laat de taxateur met mij contact opnemen.